IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL

.

SELAMAT DATANG

Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu.
Teruslah berlari, hingga kebosanan itu bosan mengejarmu.
Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu.
Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu.
Tetaplah berjaga, hingga kelesuan itu lesu menemanimu.”
( allahyarham KH Rahmat Abdullah )

1 Dis 2011

Muhasabah HijrahWahai ikhwah wa akhwat sekalian,

Wahai orang-orang yang masih lagi berada di jalan dakwah ini,

Yang mampu bergerak dalam menyuburkan islam di muka bumi ini,

Yang berusaha mengubah kondisi masyarakat islam ketika ini,

Wahai orang yang menangis setiap kali mendengar atau membaca berita-berita umat islam yang jauh terkebelakang.

Wahai orang yang suka mengumandangkan, bilakah pertolongan Allah akan tiba?

Yang sentiasa tergesa-gesa mendapatkan buah daripada pohon yang telah kau baja dan tanam.

Yang terkadang mudah lari daripada medan dakwah kerana besarnya ujian.

Yang sentiasa mengeluh dengan dakwah yang kau lakukan.

Apakah engkau sekarang menemukan jawaban?

jawapan kepada pertolongan Allah yang lambat datang?

Apakah engkau mengetahui bahawa kita termasuk dalam penyebab lambat datangnya pertolongan Allah?

kesilapan itu bermula dari dirimu sendiri.

Engkaulah penyebab dakwah sentiasa terhambat.

Engkau juga penyebab dakwah menjadi kucar kacir.

Apakah engkau yakin bahawa untuk mengubah kondisi umat islam dan mendirikan daulah islamiyah, maka hendaklah kita terlebih dahulu mengubah diri kita?

Maka, marilah kita dahulu mengubah diri kita!

Maka, marilah kita menyingsingkan lengan baju dan mulai mengubat penyakit umat sambil meminta pertolongan daripada Allah, ataukah kita akan tetap dalam kelalaian sehingga kita lupa kepada Allah dan Allah pun akan melupakan diri kita dari kejahatan musuh kita.

Ketahuilah wahai ikhwah wa akhwat,

Sunnatullah tidak akan pernah berganti atau berubah. Apabila kondisi kita tetap seperti sekarang, maka Allah akan membangkitkan dan menggantikan umat yang lebih baik daripada kita. Yang sentiasa membangun agama dalam jiwa-jiwa mereka, sehingga Allah mengokohkan agama dengan tergantinya mereka. Dakwah akan tetap berjalan meskipun kita meninggalkan dakwah. 

Allah swt berfirman,

".. dan jika kamu berpaling dari jalan Allah, maka, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu.." 
( surah Muhammad, 47: 38)

Inspirasi daripada buku 38 generasi unggul.

0 teguran:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...